Onderzoeksrapport

Serie digitale onderzoeksrapporten

O.a met Joke van der Zwaard, Kenniswerkplaats Leefbare wijken / Erik Snel / Erasmus University Rotterdam (EUR) / InHolland

Niks zo boeiend als de mens in de stad en hoe die zich daarin beweegt. Ik ben geen socioloog maar gelukkig kan ik wel samenwerken met veel verschillende (stads) sociologen en onderzoekers. De serie bestaat uit o.a.: Aantekeningen uit Spangen, De burger op wacht, Nieuwe buren, Voorbij de pioniersfase van bewonersiniatieven, Seksuele straatintimindatie, Sterke Schouders, Betrokken bewoners, betrouwbare overheid, Zo kén het ook!, Maasstad aan de monitor, Alerte burgers meer veiligheid?
 
Regelmatig word ik gevraagd om een onderzoek vorm te geven. Een goede sterke voorkant, A4 formaat zodat het zowel goed digitaal als geprint goed leest. Het is een rapport en geen boek maar ik probeer altijd de grens op te zoeken om het binnenwerk aan te laten sluiten bij de cover. Dit type projecten doe ik graag want in ben erg geinteresseerd in mensen en de stad, bovendien werken deze snelle opdrachten als een vingeroefening om mooie boeken te kunnen ontwerpen.